Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
142 87 1 1 6 4 10 7 17 16 22 14
II stepen 
10 7 - - 1 - 1 - - - 2 2
III stepen (KV) 
160 74 14 4 22 9 21 13 24 17 20 9
IV stepen (srednja) 
153 107 1 - 15 10 21 17 15 14 19 14
V stepen (VKV) 
1 - - - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
21 15 - - 2 1 4 3 5 2 3 3
VII-1 stepen (visoka) 
17 12 - - 3 2 6 3 4 3 1 1
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
152 94 15 5 7 4 11 7 17 16 24 16
Ukupno III i više 
352 208 1 - 42 22 52 36 48 36 43 27
Ukupno 
504 302 16 5 49 26 63 43 65 52 67 43
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
25 17 17 8 19 10 18 8 7 2
II stepen 
3 3 2 1 1 1 - - - -
III stepen (KV) 
13 6 9 3 20 9 15 4 2 -
IV stepen (srednja) 
26 17 22 15 22 14 9 6 3 -
V stepen (VKV) 
- - - 1 - - - - - -
VI stepen (viša) 
2 2 2 2 2 1 1 1 - -
VII-1 stepen (visoka) 
1 1 - - - - 2 2 - -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
28 20 19 9 20 11 18 8 7 2
Ukupno III i više 
42 26 33 21 44 24 27 13 5 -
Ukupno 
70 46 52 30 64 35 45 21 12 2
Azurirano: 
  NAZAD

Ljig


Kolubarski okrug
Zapadna Srbija
www.ljig.rs
Površina 279 m²
Broj stanovnika 12730 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 8901 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 1775 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 559 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 18.26%
Mesečna bruto plata 307 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 234 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  POBEDA A.D.
Zemljište 11246 m²
Objekti 4326 m²
  Grand color company ...
Zemljište 11108 m²
Objekti 980 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA
Zemljište 258000 m²
Objekti 0 m²
  Autoservis Lukic
Zemljište 4800 m²
Objekti 850 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs