Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
1058 534 - - - - - - - - - -
II stepen 
13 11 - - - - - - - - - -
III stepen (KV) 
713 270 - - - - - - - - - -
IV stepen (srednja) 
503 249 - - - - - - - - - -
V stepen (VKV) 
5 4 - - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
114 66 - - - - - - - - - -
VII-1 stepen (visoka) 
87 49 - - - - - - - - - -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
1071 545 - - - - - - - - - -
Ukupno III i više 
1422 638 - - - - - - - - - -
Ukupno 
2493 1183 68 33 286 129 300 149 262 126 236 129
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
- - - - - - - - - -
II stepen 
- - - - - - - - - -
III stepen (KV) 
- - - - - - - - - -
IV stepen (srednja) 
- - - - - - - - - -
V stepen (VKV) 
- - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
- - - - - - - - - -
VII-1 stepen (visoka) 
- - - - - - - - - -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
- - - - - - - - - -
Ukupno III i više 
- - - - - - - - - -
Ukupno 
266 154 297 152 343 173 313 129 122 9
Azurirano: 
  NAZAD

Bela Palanka


Pirotski okrug
Južna Srbija
www.belapalanka.org
Površina 517 m²
Broj stanovnika 12051iz RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 8634 iz RSZ za 2002
Zaposleni 1817 iz RSZ za 2012
Nezaposleni 2595 iz RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 56.56%
Mesečna bruto plata 300 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 216 podaci RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Crvena Reka
Zemljište 20000 m²
Objekti 2200 m²
  Industrijska zona Mu...
Zemljište 85000 m²
Objekti 0 m²
  Industrijska zona Mu...
Zemljište 40000 m²
Objekti 0 m²
  Ukras u stečaju
Zemljište 17606 m²
Objekti 8397 m²
  FEMID - 2
Zemljište 5320 m²
Objekti 2498 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs