Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
1507 824 27 16 81 47 124 84 145 94 176 100
II stepen 
167 123 2 1 2 2 1 1 8 3 15 14
III stepen (KV) 
1326 613 78 27 209 74 181 65 159 79 161 96
IV stepen (srednja) 
1448 1009 44 21 178 112 196 132 209 164 177 132
V stepen (VKV) 
176 29 - - - - 8 1 10 1 8 -
VI stepen (viša) 
236 158 - - 31 23 80 57 34 22 22 17
VII-1 stepen (visoka) 
131 87 - - 9 7 41 34 16 14 13 9
VII-2 stepen (magistrat) 
1 - - - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
1618 947 29 17 83 49 125 85 97 97 191 114
Ukupno III i više 
3197 1896 122 48 427 216 506 289 280 280 381 254
Ukupno 
4815 2843 151 65 510 265 631 374 377 377 572 368
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
178 109 200 108 246 138 249 111 81 17
II stepen 
35 27 27 20 44 38 27 15 6 2
III stepen (KV) 
134 89 107 65 184 98 87 20 26 -
IV stepen (srednja) 
188 131 174 132 188 135 75 50 19 -
V stepen (VKV) 
11 4 46 13 39 7 42 3 12 -
VI stepen (viša) 
26 12 17 5 19 11 19 10 15 1
VII-1 stepen (visoka) 
5 3 14 8 13 6 15 6 5 -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - 1 - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
213 136 227 128 290 176 276 126 87 19
Ukupno III i više 
364 239 358 223 443 257 239 89 77 1
Ukupno 
577 375 585 351 733 433 515 215 164 20
Azurirano:  2011-01-05
  NAZAD

Aranđelovac


Šumadijski okrug
Centralna Srbija
www.so-arandjelovac.com
Površina 376 m²
Broj stanovnika 46079 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 32584 iz RZS za 2002
Zaposleni 10793 iz RZS za 2012
Nezaposleni 5327 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 31.43%
Mesečna bruto plata 442 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 318 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  INDUSTRIJSKA ZONA BA...
Zemljište 49497 m²
Objekti 0 m²
  ŠAMOT u stečaju
Zemljište 193493 m²
Objekti 51372 m²
  NO NO CLUB DOO
Zemljište 17243 m²
Objekti 2721 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA 14
Zemljište 5680 m²
Objekti 1780 m²
  Orasac
Zemljište 1130 m²
Objekti 655 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs