Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
3979 1837 - - - - - - - - - -
II stepen 
591 275 - - - - - - - - - -
III stepen (KV) 
2683 1138 - - - - - - - - - -
IV stepen (srednja) 
2646 1557 - - - - - - - - - -
V stepen (VKV) 
113 21 - - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
50 37 - - - - - - - - - -
VII-1 stepen (visoka) 
441 275 - - - - - - - - - -
VII-2 stepen (magistrat) 
7 5 - - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
1 - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
4570 2112 - - - - - - - - - -
Ukupno III i više 
6350 3263 - - - - - - - - - -
Ukupno 
10920 5375 374 164 1192 629 1238 693 2209 1287 2610 1385
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
- - - - - - - - - -
II stepen 
- - - - - - - - - -
III stepen (KV) 
- - - - - - - - - -
IV stepen (srednja) 
- - - - - - - - - -
V stepen (VKV) 
- - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
- - - - - - - - - -
VII-1 stepen (visoka) 
- - - - - - - - - -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
- - - - - - - - - -
Ukupno III i više 
- - - - - - - - - -
Ukupno 
2980 1085 - - - - - - - -
Azurirano:  2011-04-05
  NAZAD

Subotica


Severnobački okrug
Vojvodina
www.subotica.rs, www.suboticainvest.com
Površina 1008 m²
Broj stanovnika 140358 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 102020 iz RZS za 2002
Zaposleni 36422 iz RZS za 2012
Nezaposleni 11793 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 23.25%
Mesečna bruto plata 458 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 329 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Expres-servis d.o.o.
Zemljište 12000 m²
Objekti 3959 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA NO...
Zemljište 1451000 m²
Objekti 0 m²
  MCC
Zemljište 53377 m²
Objekti 10310 m²
  BUSINESS CENTER Subo...
Zemljište 38085 m²
Objekti 13646 m²
  Pašnjak
Zemljište 41247 m²
Objekti 200 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs