Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
1213 599 33 11 66 33 92 53 129 69 153 87
II stepen 
236 105 10 6 11 5 15 5 19 8 32 21
III stepen (KV) 
840 332 42 13 154 68 117 60 138 75 85 36
IV stepen (srednja) 
975 573 71 39 146 79 83 46 73 50 79 57
V stepen (VKV) 
23 5 1 - 1 - 1 - - - - -
VI stepen (viša) 
103 62 - - 6 5 19 15 12 9 6 4
VII-1 stepen (visoka) 
117 67 - - 11 10 41 24 20 12 3 2
VII-2 stepen (magistrat) 
2 1 - - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
1449 704 43 17 77 38 107 58 148 77 185 108
Ukupno III i više 
2060 1040 114 52 318 162 261 145 243 146 173 99
Ukupno 
- - - - - - - - - - - -
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
173 78 - - - - - - - -
II stepen 
36 17 - - - - 812 eur Priključak 1/2: 237e; Priključak 3/4: 257e; / /
III stepen (KV) 
52 25 Raspon od 200-250 eur 59 eur 15 eur modem je besplatan U zavisnosti od namene zemljišta objekta i zone (npr. Za privredno proizvodni objekat u 1. zoni, naknada je 9e/m2 0,04 cent / Za fizička lica:0,45e; Za pravna lica:0,70e;
IV stepen (srednja) 
156 102 Za fizička lica:0,15e Za pravna lica:0,35e / Za fizička lica:0,45e; Za pravna lica:0,70e; Za fizička lica:0,15e Za pravna lica:0,35e / 16 eur Dragan Danguzov 022-712-611
V stepen (VKV) 
1 1 ustanovapartizan @open.telekom.rs www.ustanovapartizan.rs Ubrzan postupak za dobijanje svih dozvola i saglasnosti Postoji mogućnost umanjenja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Tradicija korektne saradnje sa dosadašnjim investitorima - - -
VI stepen (viša) 
10 8 - - 190 94 173 89 175 81
VII-1 stepen (visoka) 
6 4 29 4 36 17 43 20 30 6
VII-2 stepen (magistrat) 
- - 4 - 42 15 76 22 103 18
VIII stepen (doktorat) 
- - 31 - 174 106 135 74 41 19
Ukupno I + II stepen 
199 95 17 1 3 - 6 2 8 2
Ukupno III i više 
225 140 2 - 8 5 21 10 16 6
Ukupno 
- - 5 - 8 4 15 5 12 6
Azurirano: 
  NAZAD

Šid


Sremski okrug
Vojvodina
www.sid.rs
Površina 687 m²
Broj stanovnika 34035 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 26183 iz RZS za 2002
Zaposleni 5662 iz RZS za 2012
Nezaposleni 3951 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 35.26%
Mesečna bruto plata 425 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 306 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Jit-Tehnic d.o.o.
Zemljište 3500 m²
Objekti 1600 m²
  Metalplast
Zemljište 2160 m²
Objekti 935 m²
  Grafo-set
Zemljište 8000 m²
Objekti 1250 m²
  Adaševci-Šid
Zemljište 165145 m²
Objekti 0 m²
  Centropromet a.d. Ši...
Zemljište 19014 m²
Objekti 4648 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs