Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
4495 3008 65 45 312 218 471 305 797 534 871 577
II stepen 
25 3 - - - - 1 1 - - 1 1
III stepen (KV) 
906 75 17 - 146 14 94 6 91 5 140 23
IV stepen (srednja) 
1202 540 53 20 283 157 169 102 114 69 161 71
V stepen (VKV) 
- - - - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
57 19 - - 2 1 7 1 2 2 2 2
VII-1 stepen (visoka) 
90 35 - - 6 2 24 18 18 6 12 3
VII-2 stepen (magistrat) 
3 - - - - - - - 1 - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
4520 3011 65 45 312 218 472 306 797 534 872 578
Ukupno III i više 
2258 669 70 20 437 174 294 127 226 82 315 99
Ukupno 
6778 3680 135 65 749 392 766 433 1023 616 1187 677
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
829 589 512 361 357 237 179 109 95 30
II stepen 
3 1 6 - 3 - 4 - 7 -
III stepen (KV) 
211 16 110 6 57 5 23 - 17 -
IV stepen (srednja) 
162 64 134 35 77 14 37 7 12 1
V stepen (VKV) 
- - - - - - - - - -
VI stepen (viša) 
8 5 10 6 12 1 10 1 4 -
VII-1 stepen (visoka) 
8 1 10 2 7 2 4 1 1 -
VII-2 stepen (magistrat) 
2 - - - - - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
832 590 518 361 358 237 183 109 102 30
Ukupno III i više 
391 86 264 49 153 22 74 9 34 1
Ukupno 
1223 676 782 410 513 259 257 118 136 31
Azurirano:  2010-03-31
  NAZAD

Preševo


Pčinjski okrug
Južna Srbija

Površina 264 m²
Broj stanovnika 34904 podaci iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 20523 podaci iz RZS za 2002
Zaposleni 2918 podaci iz RZS za 2012
Nezaposleni 5153 podaci iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 46.28%
Mesečna bruto plata 490 podaci iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 352 podaci iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Kristal
Zemljište 27608 m²
Objekti 2728 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs