Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
4932 2441 92 48 292 150 433 245 582 340 660 355
II stepen 
1453 794 10 3 47 31 91 59 145 82 243 138
III stepen (KV) 
6148 2583 173 56 600 216 733 333 948 472 871 452
IV stepen (srednja) 
9548 5918 168 76 742 356 866 511 1049 705 1242 855
V stepen (VKV) 
325 70 3 3 14 9 14 7 21 4
VI stepen (viša) 
689 481 - - 223 167 326 221 74 49 31 18
VII-1 stepen (visoka) 
5076 3303 - - 345 256 2030 1388 1017 703 463 322
VII-2 stepen (magistrat) 
87 49 - - 1 - 10 8 18 15 16 11
VIII stepen (doktorat) 
4 2 - - - - - 0 - - -
Ukupno I + II stepen 
6385 3235 102 51 339 181 524 304 727 422 903 493
Ukupno III i više 
23452 13359 341 132 1932 1008 4199 2640 3377 2135 2825 1796
Ukupno 
29837 16594 443 183 2271 1189 4723 2944 4104 2557 3728 2289
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
637 330 677 307 642 317 699 308 218 841
II stepen 
232 124 232 115 220 125 199 110 49 7
III stepen (KV) 
607 279 489 217 640 256 828 291 259 11
IV stepen (srednja) 
1509 998 1669 1081 1363 875 729 433 211 28
V stepen (VKV) 
38 11 70 15 75 16 61 5 29 -
VI stepen (viša) 
13 9 8 8 7 4 6 5 1 3
VII-1 stepen (visoka) 
286 189 236 133 281 160 290 149 128 3
VII-2 stepen (magistrat) 
7 5 9 3 12 4 8 3 6 -
VIII stepen (doktorat) 
2 2 0 0 1 - - - 1 -
Ukupno I + II stepen 
854 454 909 422 862 442 898 418 267 48
Ukupno III i više 
2636 1611 2671 1586 2616 1433 2125 971 730 47
Ukupno 
3490 2065 3580 2008 3478 1875 3023 1389 997 95
Azurirano:  2012-08-01
  NAZAD

Novi Sad


Južnobački okrug
Vojvodina
www.novisad.rs
Površina 702 m²
Broj stanovnika 335701 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 210903 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 130200 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 30387 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 18.74%
Mesečna bruto plata 587 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 423 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Rimski šančevi
Zemljište 50840 m²
Objekti 3302 m²
  Studio Berar
Zemljište 7567 m²
Objekti 1300 m²
  PROMIST
Zemljište 89353 m²
Objekti 56657 m²
  Banglades Location
Zemljište 78914 m²
Objekti 5230 m²
  COM-SPED
Zemljište 9402 m²
Objekti 5475 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs