Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Raspoloživa radna snaga: 

 
Svih godina 15 - 19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godina 30 - 34 godina 35 - 39 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
994 498 18 10 51 28 94 55 134 76 150 79
II stepen 
152 72 - - 6 3 12 7 20 13 27 15
III stepen (KV) 
421 141 20 2 53 18 36 8 44 14 58 23
IV stepen (srednja) 
704 408 22 8 70 43 66 37 82 42 83 55
V stepen (VKV) 
24 - - - - - - - 1 - 1 -
VI stepen (viša) 
138 78 - - 8 5 22 11 24 14 24 15
VII-1 stepen (visoka) 
105 56 - - 5 5 36 19 20 13 10 6
VII-2 stepen (magistrat) 
3 - - - - - 1 - - - - -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
1146 570 18 10 57 31 106 62 154 89 177 94
Ukupno III i više 
1395 683 42 10 136 71 161 75 171 83 176 99
Ukupno 
2541 1253 60 20 193 102 267 137 325 172 352 193
 
40 - 44 godina 45 - 49 godina 50 - 54 godina 55 - 59 godina 60 - 65 godina
Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena Ukupno Žena
I stepen 
121 55 112 61 121 63 124 65 69 6
II stepen 
17 8 18 7 24 14 19 5 9 -
III stepen (KV) 
45 23 43 18 59 22 54 13 9 -
IV stepen (srednja) 
90 62 109 68 86 53 78 39 181 1
V stepen (VKV) 
1 - 3 - 8 - 7 - 3 -
VI stepen (viša) 
12 10 16 10 - - - - 6 -
VII-1 stepen (visoka) 
8 5 9 4 4 2 7 2 6 -
VII-2 stepen (magistrat) 
- - - - 1 - - - 1 -
VIII stepen (doktorat) 
- - - - - - - - - -
Ukupno I + II stepen 
138 63 130 68 145 77 143 70 78 6
Ukupno III i više 
156 100 180 100 171 85 159 59 43 1
Ukupno 
294 163 310 168 316 162 302 129 121 7
Azurirano: 
  NAZAD

Negotin


Borski okrug
Istočna Srbija
www.negotin.info.rs
Površina 1089 km2 m²
Broj stanovnika 36879 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 26221 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 6435 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 2663 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 23.77%
Mesečna bruto plata 433 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 311 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Negotin
Zemljište 30693 m²
Objekti 1566 m²
  DOO LIMPRODUKT I DOO...
Zemljište 25000 m²
Objekti 3322 m²
  Hemijski park Prahov...
Zemljište 3236200 m²
Objekti 0 m²
  Turističko rekreativ...
Zemljište 81600 m²
Objekti 629 m²
  Zona skladišta
Zemljište 195000 m²
Objekti 0 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs