Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Lokalne institucije: 

Organizacija / Institucija:  Dom zdravlja Ljubovija
Delatnost:  Zdravstvena zaštita
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/651-483
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  PU ''Poletarac'' Ljubovija
Delatnost:  Obrazovna delatnost
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/561-763
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  Policijska stanica
Delatnost:  Javna bezbednost
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/561-737
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  Centar za socijalni rad ''Ljubovija'' Ljubovija
Delatnost:  Socijalni rad
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/561-782
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  Skupština opštine Ljubovija
Delatnost:  Organ lokalne samouprave
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/561-411
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  Biblioteka ''Milovan Glišić'' Ljubovija
Delatnost:  Bibliotečka delatnost
Kontakt osoba:  Milojko Ivanović
Telefon:  015/561-529
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  Odeljenje za LER
Delatnost:  Lokalna samouprava
Kontakt osoba:  Mićo Babić
Telefon:  015/561-411
E-mail:  ler.ops@ljubovija.rs
Web site:  www.ljubovija.rs
Organizacija / Institucija:  Turistička opganizacija Ljubovija
Delatnost:  Turizam
Kontakt osoba:  Jelana Veselić
Telefon:  015/561-050
E-mail: 
Web site:  www.tolj.rs

Javna i javno-komunalna preduzeća: 

Organizacija / Institucija:  JP''Ljubovija''
Delatnost:  Uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta
Kontakt osoba:  Zdravko Tomić
Telefon:  015/562-132
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  JKP''Standard''
Delatnost:  Komunalne usluge
Kontakt osoba:  Petar Rađenović
Telefon:  015/561-965
E-mail: 
Web site: 
Organizacija / Institucija:  JP''PTT-saobraćaja Srbija''(JPM Ljubovija)
Delatnost:  Poštanske usluge
Kontakt osoba: 
Telefon:  015/561-508
E-mail: 
Web site: 
  NAZAD

Ljubovija


Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
www.ljubovija.rs
Površina 356 m²
Broj stanovnika 14424
Broj radno sposobnih 5130
Zaposleni 2524 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 2210 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 36.75%
Mesečna bruto plata 432 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 311 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Fabrika za preradu d...
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
  A.D. ''Gradnja''
Zemljište 106418 m²
Objekti 1822 m²
  Sandučara
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs