Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Lokalne institucije: 

Organizacija / Institucija:  Agencija za lokalni ekonomski razvoj
Delatnost:  Sveobuhvatni rad na strateškim razvojnim dokumentima, kao i usklađivanje rada gradskih institucija sa navedenim dokumentima, sveobuhvatni rad na razvojnim projektima, održavanje postojećih, privlačenje novih i širenje novih poslovnih aktivnosti, formiranje baza podataka i vođenje jedinstvenog informacionog sistema za grad Leskovac, direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici, sveobuhvatne aktivnosti na promociji grada i ostale aktivnosti od značaja za lokalni ekonomski razvoj.
Kontakt osoba:  Bojan Tojaga, direktor
Telefon:  016/216-961
E-mail:  bojan.tojaga@aler.rs
Web site:  www.aler.rs
Organizacija / Institucija:  Turistička organizacija Leskovac
Delatnost:  Promocijom i unapređenjem turizma na teritoriji opštine Leskovac
Kontakt osoba:  Žikica Nestorović, direktor
Telefon:  016/233-360
E-mail:  toleskovac@yahoo.com
Web site:  www.visitleskovac.com
Organizacija / Institucija:  Kulturni centar Leskovac
Delatnost:  Ustanova kulture
Kontakt osoba:  Saša Stefanović, direktor
Telefon:  016/212-991
E-mail:  lkc@lkc.org.rs
Web site:  www.lkc.org.rs
Organizacija / Institucija:  Narodno pozorište Leskovac
Delatnost:  Postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja
Kontakt osoba:  Stanislav Grujić, direktor
Telefon:  016/212-451
E-mail:  pozoristeleskovac@gmail.com
Web site:  www.npl.org.rs
Organizacija / Institucija:  Narodni muzej Leskovac
Delatnost:  Delatnost muzeja galerija i zbirki
Kontakt osoba:  Jovan Ranđelović, direktor
Telefon:  016/212-975
E-mail:  nmleskovac@gmail.com
Web site:  www.infomuzej.rs
Organizacija / Institucija:  Centar za ekonomiku domaćinstva
Delatnost:  Centar kulture i ostalog obrazovanja
Kontakt osoba:  Vladimir Đordjević, direktor
Telefon:  016/212-890
E-mail:  centar.ekonomika@gmail.com
Web site:  www.cedomleskovac.edu.rs
Organizacija / Institucija:  Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju
Delatnost:  Institucija ostalog obrazovanja
Kontakt osoba:  Slaviša Pejić, direktor
Telefon:  016/214-555
E-mail:  csuleskovac@gmail.com
Web site:  www.csuleskovac.edu.rs

Javna i javno-komunalna preduzeća: 

Organizacija / Institucija:  JP ''Direkcija za urbanizami izgradnju'' Leskovac
Delatnost:  Prostorno planiranje, projektovanje gradjevinskih i drugih objekata, inžinjering, organizacija i koordinacija građenja i stručni nadzor
Kontakt osoba:  Slaviša Zlatanović, generalni direktor
Telefon:  016/251-894
E-mail:  office.ledir@open.telekom.rs
Web site:  www.ledir.rs
Organizacija / Institucija:  JKP ''Vodovod'' Leskovac
Delatnost:  Proizvodnja i distribucija vode, održavanje vodovodnih sistema, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, kontrola kvaliteta pitke vode i otpadnih voda, priključivanje na mrežu i održavanje mreža
Kontakt osoba:  Zoran Stojanović, generalni direktor;Јаворка Петровић, finansijski direktor
Telefon:  016/245-108
E-mail:  javorka.petrovic@vodovodle.rs
Web site:  www.vodovodle.rs
Organizacija / Institucija:  JKP ''Komunalac'' Leskovac
Delatnost:  Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina, uređenje i održavanje groblja, dimničarske usluge,zimsko održavanje ulica i trotoara
Kontakt osoba:  Dragan Milenković, generalni direktor
Telefon:  016/243-240
E-mail:  jkpkomunalac@open.telekom.rs
Web site:  www.gradleskovac.org
Organizacija / Institucija:  JKP ''Toplana'' Leskovac
Delatnost:  Proizvodnja i distribucija toplotne energije, održavanje i rekonstrukcija postrojenja, opreme, mreže toplovada, paravoda i gasovoda, kao i uređaja za merenje toplote, obračun i naplata usluge grejanja
Kontakt osoba:  Nebojša Krstić, generalni direktor
Telefon:  016/246-401
E-mail:  toplana@gradleskovac.org
Web site:  www.toplanaleskovac.com
Organizacija / Institucija:  JKP ''Pijaca''
Delatnost:  Uređenje , tekuće i investiciono održavanje stočne, zelenih i buvlje pijace, pijace automobila i pijace za promet tehničke građe, ćumura i ogrevnog drveta u Leskovcu i Vučju. Obračun i naplata pijačnih usluga.
Kontakt osoba:  Zoran Milošević, generalni direktor
Telefon:  016/234-241
E-mail:  finansije@pijacale.co.rs
Web site:  www.pijacale.co.rs
Organizacija / Institucija:  JP ''Dom'' Leskovac
Delatnost:  Planiranje i programiranje investicionog i tekućeg održavanja stambenih, stambeno-poslovnih zgrada, održavanje stambenog i poslovnog prostora i upravljanje poslovnim prostorom, zaključivanje ugovora o korišćenju stanova i zakupu poslovnog prostora.
Kontakt osoba:  Aleksandar Momčilović, generalni direktor
Telefon:  016/212-351
E-mail:  jpdom@gradleskovac.org
Web site:  www.gradleskovac.org
Organizacija / Institucija:  JP ''Gradska autobuska stanica''
Delatnost:  Organizacija javnog gradskog i medjugradskog prevoza putnika i stvari, održavanje autobuskih stajališta i sve druge aktivnosti vezane za autobuski prevoz putnika
Kontakt osoba:  Miroslav Kostić, generalni direktor
Telefon:  016/260-900
E-mail:  office@gas-leskovac.rs
Web site:  www.gas-leskovac.rs
Organizacija / Institucija:  JKP ''Grdelica''
Delatnost:  Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina, uređenje i održavanje groblja, dimničarske usluge,zimsko održavanje ulica i trotoara. Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
Kontakt osoba:  Siniša Petrović, generalni direktor
Telefon:  016/342-6090
E-mail:  jkpgrdelica@gmail.com
Web site:  www.gradleskovac.org
Organizacija / Institucija:  JP ''Sportski rekreativni centar Dubočica'' Leskovac
Delatnost:  Sportski tereni, hale i dvorane
Kontakt osoba:  Aleksandar Đurović, generalni direktor
Telefon:  016/244-013
E-mail:  srcdubocica@yahoo.com
Web site:  www.gradleskovac.org
Organizacija / Institucija:  JP ''Radio Leskovac''
Delatnost:  Emitovanje radio programa
Kontakt osoba:  Tomislav Stevanović, generalni direktor
Telefon:  016/254-511
E-mail:  radioleskovac@gmail.com
Web site:  www.radioleskovac.rs
  NAZAD

Leskovac


Jablanički okrug
Južna Srbija
www.gradleskovac.org
Površina 1024 m²
Broj stanovnika 144206 (po popisu stanovnika 2011.)
Broj radno sposobnih 99163 (po popisu stanovnika 2011.)
Zaposleni 24351 (godišnji prosek za 2011.)
Nezaposleni 22658 (godišnji prosek za 2011.); 22426 (septembar 2013.)
Stopa nezaposlenosti 43,81
Mesečna bruto plata 392,18 (2012.godina)
Mesečna neto plata 282,24 (2012.godina)

Investicione lokacije: 

  Zlatni Pek
Zemljište 11000 m²
Objekti 1800 m²
  A1 Leskovac
Zemljište 14599 m²
Objekti 2683 m²
  Gornje Stopanje,ul.V...
Zemljište 20000 m²
Objekti 1400 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA
Zemljište 310000 m²
Objekti 0 m²
  FHI Zdravlje-Actavis
Zemljište 212182 m²
Objekti 41519 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs