Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Lokalne institucije: 

Organizacija / Institucija:  Regionalna privredna komora Kraljevo
Delatnost:  Obezbeđivanje zajedničkih interesa važnih za privredu u Republici Srbiji
Kontakt osoba:  Mladomor Novaković
Telefon:  +381 (0) 36 234 655
E-mail:  kraljevo@komora.net
Web site:  www.rpk-kraljevo.co.rs
Organizacija / Institucija:  Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga
Delatnost:  Konsalting i menadžment poslovi.
Kontakt osoba:  Radojka Savić
Telefon:  +381 (0) 36 327 360
E-mail:  office@kv-rda.org
Web site:  www.kv-rda.org
Organizacija / Institucija:  N.S.Z.Filijala Kraljevo
Delatnost:  Zapošljavanje
Kontakt osoba:  Vladan Šekularac
Telefon:  +381 (0) 36 302 012
E-mail:  vsekularac@nsz.gov.rs
Web site:  www.nsz.gov.rs

Javna i javno-komunalna preduzeća: 

Organizacija / Institucija:  JKP „Vodovod' Kraljevo
Delatnost:  Komunalna delatnost prečišćavanja i distribucije vode (skupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i isporuke vode za piće korisnicima i za dr. potrebe) i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih voda.
Kontakt osoba:  Marko Romčević
Telefon:  +381 (0) 36 307 100
E-mail:  info@vodovodkv.co.rs
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  JKP „Čistoća' Kraljevo
Delatnost:  Komunalna delatnost iznošenje, transport i deponovanje smeća, pranje i čišćenje ulica, održavanje javnih zelenih površina, održavanje zelenila oko stambenih objekata, uređenje i održavanje gradskih groblja i pogrebne usluge.
Kontakt osoba:  Goran Trifunovic
Telefon:  +381 (0) 36 362 202
E-mail:  cistocakv@tron-inter.net
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  JKP „Pijaca' Kraljevo
Delatnost:  Komunalna delatnost uređivanja i održavanja pijace, parking usluge i menjačnica.
Kontakt osoba:  Zoran Jovanović
Telefon:  +381 (0) 36 316 530
E-mail:  pijacakv@open.telekom.rs
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  JKP „Putevi' Kraljevo
Delatnost:  Obavlja delatnost od posebnog interesa u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o javnim preduzećima u kojoj je glavna delatnost rekonstrukcija, održavanje i opravka ulica, puteva i drugih saobraćajnica sa pripadajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a vrši i izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju novih puteva na tržištu, proizvodnju betona i betonskih elemenata, izgradnju hidrograđevinskih objekata i izradu tehničke dokumentacije.
Kontakt osoba:  Mirko Vuković
Telefon:  +381 (0) 36 234 775
E-mail:  jkp-putevi@tron-inter.net
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  JKP „Toplana' Kraljevo
Delatnost:  Proizvodnja i distribucija toplotne energije uključujući dodatne poslove u oblasti održavanja proizvodnih kapaciteta, toplovoda, kao i vršenje stručnog nadzora i projektovanja.
Kontakt osoba:  Dragan Arsenijević
Telefon:  +381 (0) 36 314 888
E-mail:  office@toplanakv.co.rs
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  JP „Opštinska stambena agencija' Kraljevo
Delatnost:  Upravljanje nekretninama za tuđ račun;Izgradnja stambeno-poslovnih objekata;Sprovođenje lokalne stambene politike;Upravljanje i održavanje javnog socijalnog rentalnog stambenog fonda;Razvoj novih programa finansiranja socijalnog stanovanja;Rehabilitacija postojećeg stambenog fonda;Investiciono tehničko održavanje stambenih zgrada i stanova javnog i privatnog stambenog fonda;Arhitektonske i inženjerske aktivnosti.
Kontakt osoba:  Miodrag Vujović
Telefon:  +381 (0) 36 232 200
E-mail:  office@osakraljevo.com
Web site:  www.kraljevo.org
Organizacija / Institucija:  Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo'
Delatnost:  Pripremni radovi i uređenje građevinskog zemljišta;Komunalni građevinski radovi;Zaštita, razvoj, održavanje i upravljanje komunalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselju;Prostorno i urbanističko planiranje;Obezbeđenje dugoročnog snabdevanja vodom;Zaštita od štetnog dejstva vode;Projektovanje građevinskih i drugih objekata;Inžinjering;Vođenje projekata i poslova nadzora;Finansijsko i tehničko poslovanje;Poslovi razvoja zemljišne politike;Planiranje i vođenje kapitalnih investicija;Održavanje puteva, javne rasvete, gradskih saobraćajnica, zelenila, atmosferske kanalizacije;Finansiranje i nadzor nad investicijama od značaja za mesne zajednice.
Kontakt osoba:  Aleksandra Sretović
Telefon:  +381 (0) 36 312 181
E-mail:  urbankv@ptt.rs
Web site:  www.kraljevo.org
  NAZAD

Kraljevo


Raški okrug
Centralna Srbija
www.kraljevo.org
Površina 1530 m²
Broj stanovnika 124554 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 81109 iz RZS za 2002
Zaposleni 25214 iz RZS za 2012
Nezaposleni 14210 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 34.50%
Mesečna bruto plata 435 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 313 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Termoplastika d.o.o....
Zemljište 12960 m²
Objekti 4800 m²
  JASEN
Zemljište 65310 m²
Objekti 28480 m²
  Adriani
Zemljište 60000 m²
Objekti 0 m²
  Industrijska zona Kr...
Zemljište 28357 m²
Objekti 0 m²
  'Magnohrom', Industr...
Zemljište 95779 m²
Objekti 0 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs