Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Lokalne institucije: 

Organizacija / Institucija:  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Delatnost:  realizacija razvojnih programa
Kontakt osoba:  Simonida Pavićević
Telefon:  024/626874
E-mail:  ler@subotica.rs
Web site:  www.suboticainvest.com
Organizacija / Institucija:  Regionalna privredna komora
Delatnost:  konsalting
Kontakt osoba:  Nebojša Ševo
Telefon:  024/553357
E-mail:  subotica@komora.net
Web site:  www.rpk-subotica.org.rs
Organizacija / Institucija:  Biznis Inkubator Subotica
Delatnost:  konsalting i menedžment poslovi
Kontakt osoba:  Ildiko Zedi
Telefon:  024/554044
E-mail:  office@bis-su.rs
Web site:  www.bis-su.rs
Organizacija / Institucija:  JP 'Privredno tehnološki parkovi Subotica'
Delatnost:  konsalting i menedžment poslovi u vezi investicija
Kontakt osoba:  Branko Guslov
Telefon:  0642113110
E-mail:  office@ptp.rs
Web site:  www.ptp.rs
Organizacija / Institucija:  Park Palic doo
Delatnost:  Implementacija Master Plana
Kontakt osoba:  Goran Gabrić
Telefon:  024/753111
E-mail:  parkpalic@gmail.com
Web site:  www.park-palic.rs
Organizacija / Institucija:  Turistička organizacija Subotice TOS
Delatnost:  turizam
Kontakt osoba:  Nebojša Daraboš
Telefon:  024/670350
E-mail:  office@visitsubotica.rs
Web site:  www.palic.rs, www.visitsubotica.rs

Javna i javno-komunalna preduzeća: 

Organizacija / Institucija:  Zavod za urbanizam
Delatnost:  Prostorno planiranje
Kontakt osoba:  mr Dragan Trklja
Telefon:  024/620300
E-mail:  zavod@urbansu.co.rs
Web site:  www.urbansu.rs
Organizacija / Institucija:  Direkcija za izgradnju
Delatnost:  Prostorno planiranje
Kontakt osoba:  Josip Kovač Strijko
Telefon:  024/666300
E-mail:  office@direkcija.rs
Web site:  www.sudirekcija.rs
Organizacija / Institucija:  Čistoća i zelenilo
Delatnost:  Odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti
Kontakt osoba:  Dragin Vladimir
Telefon:  024/620444
E-mail:  cistoca@yunord.net
Web site:  www.cistoca-su.co.rs
Organizacija / Institucija:  Vodovod i kanalizacija
Delatnost:  Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Kontakt osoba:  Snežana Pejčić
Telefon:  024/557711
E-mail:  uprava@vodovodsu.rs
Web site:  www.vodovodsu.rs
Organizacija / Institucija:  Suboticatrans
Delatnost:  Usluge u drumskom saobraćaju
Kontakt osoba:  Tibor Fazekaš
Telefon:  024/547777
E-mail:  sutrans@tippnet.rs
Web site:  www.sutrans.rs
Organizacija / Institucija:  Subotičke pijace
Delatnost:  Trgovina na malo
Kontakt osoba:  Bela Bodrogi
Telefon:  024/555013
E-mail:  direkcija@supijace.co.rs
Web site:  www.supijace.co.rs
Organizacija / Institucija:  Parking
Delatnost:  Usluge u drumskom saobraćaju
Kontakt osoba:  Miroslav Sljepčević
Telefon:  024/694200
E-mail:  suparking@tippnet.rs
Web site:  www.suparking.rs
Organizacija / Institucija:  Palić-Ludaš
Delatnost:  Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih zemanitosti
Kontakt osoba:  Srđan Zekić
Telefon:  024/753121
E-mail:  jp.palic@tippnet.rs
Web site:  www.palic.co.rs
  NAZAD

Subotica


Severnobački okrug
Vojvodina
www.subotica.rs, www.suboticainvest.com
Površina 1008 m²
Broj stanovnika 140358 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 102020 iz RZS za 2002
Zaposleni 36422 iz RZS za 2012
Nezaposleni 11793 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 23.25%
Mesečna bruto plata 458 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 329 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Expres-servis d.o.o.
Zemljište 12000 m²
Objekti 3959 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA NO...
Zemljište 1451000 m²
Objekti 0 m²
  MCC
Zemljište 53377 m²
Objekti 10310 m²
  BUSINESS CENTER Subo...
Zemljište 38085 m²
Objekti 13646 m²
  Pašnjak
Zemljište 41247 m²
Objekti 200 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs