Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Lokalne institucije: 

Organizacija / Institucija:  Ustanova za socijalnu zaštitu Centar za socijalni rad
Delatnost:  Socijalna zaštita
Kontakt osoba:  Svetozar Šolaja
Telefon:  022/710-721
E-mail:  centar@centarsid.com
Web site:  www.centarsid.com
Organizacija / Institucija:  Ustanova za zdravstvenu zaštitu Dom zdravlja
Delatnost:  Zdravstvena zaštita
Kontakt osoba:  Svetozar Manojlović
Telefon:  022/712-502
E-mail:  borko.ranisavljevic@gmail.com
Web site:  www.domzdravljasid.org.rs
Organizacija / Institucija:  Ustanova Kulturno obrazovni centar
Delatnost:  ''1.Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost:
Kontakt osoba:  • izvođenje pozorišnih, baletskih i folklornih predstava, koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti,
Telefon:  • organizovanje manifestacija, opštinskih smotri kao i drugih vidova amaterskog stvaralaštva,
E-mail:  • organizovanje pokretnih tematskih izložbi, likovnog i dr. stvaralaštva
Web site:  • proizvodnja igranih i drugih filmova
Organizacija / Institucija:  2.Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja i novina
Delatnost:  3.Prikazivanje filmova u bioskopu, na otvorenom prostoru ili drugim objektima pogodnim za projekciju
Kontakt osoba:  -Izrada programa za uređenje građevinskog zemljišta.
Telefon:  -Geodetski poslovi kod izrade i realizacije prostornih i urbanističkih planova.
E-mail: 
Web site:  Pored poslova od posebnog interesa zavod je obavljao i druge delatnosti kao dopunske:
Organizacija / Institucija:  4.Obrazovanje odraslih
Delatnost:  5.Delatnost na bazi učlanjenja:
Kontakt osoba:  - amaterski likovni klub „Sava“
Telefon:  - književni klub „Filip Višnjić“
E-mail: 
Web site:  - amatersko pozorište „Branislav Nušić“
Organizacija / Institucija:  www.kocsid.org.rs
Delatnost:  Ustanova za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju ''Partizan''
Kontakt osoba:  Sprovođenje takmičenja u školskom sportu, sopstvena škola sporta u više sportskih disciplina, organizacija i vođenje radničko sportskih igara i druge aktivnosti.
Telefon:  Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ''Jelica Stanivuković''
E-mail:  Obezbeđenje ishrane, nege, preventivne zdravstvene i socijalne zaštite dece predškolskog uzrasta
Web site:  Mirjana Večić
Organizacija / Institucija:  022/716-218
Delatnost:  pujssilja@open.telekom.rs
Kontakt osoba: 
Telefon:  Galerija slika ''Sava Šumanović''
E-mail:  Čuvanje i izlaganje slika Save Šumanovića
Web site:  Radovan Sremac

Javna i javno-komunalna preduzeća: 

Organizacija / Institucija:  022/716-825
Delatnost:  savasumanovic@nadlanu.com
Kontakt osoba:  www.savasumanovic.com
Telefon:  Muzej naivne umetnosti ''Ilijanum''
E-mail:  Smeštaj i izlaganja poklonjene zbirke slika Ilije Bašičevića Bosilja
Web site:  Ljubinka Pantić
Organizacija / Institucija:  022/715-418
Delatnost:  ilijabosilj@nadlanu.com
Kontakt osoba:  www.mnuilijanum.rs
Telefon:  Narodna biblioteka ''Simeon Piščević''
E-mail:  ''Biblioteka:
Web site:  - pozajmljuje građanima sadržajan fond domaće i strane beletristike, putopisa, eseja, književnih kritika, naučnih i stručnih knjiga namenjenih građanima, studentima i učenicima za izradu maturskih, seminarskih radova i drugih stručnih radova, školske lektire za osnovne i srednje škole,enciklopedije, slikovnice za najmlađe, časopise, nedeljne novine
Organizacija / Institucija:  - organizuje književne večeri, predstavljanje knjiga, predavanja i drugo.
Delatnost:  - nudi usluge Interneta i čitaonice.
Kontakt osoba:  ''
Telefon:  Slavica Varničić
E-mail:  022/716-844
Web site:  bibliosid@open.telekom.rs
Organizacija / Institucija:  www.bibliotekasid.rs
Delatnost:  Javno preduzeće za stambene usluge i građevinsko zemljište
Kontakt osoba:  Delatnost stanovanja, građevinskog zemljišta, puteva i komunalnih delatnosti
Telefon:  Zoran Semenović
E-mail:  022/712-606
Web site:  jpsugzsid@gmail.com
Organizacija / Institucija:  www.jpsugzsid.rs
Delatnost:  Javno komunalno preduzeće ''Vodovod''
Kontakt osoba:  '' * Proizvodnja i distribucija vode (oko 2,5 miliona m3/god)
Telefon:  * Odvodnja otpadnih voda
E-mail:  * Izgradnja novih mreža
Web site:  * Rekonstrukcija i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
Organizacija / Institucija:  ''
Delatnost:  Miladin Pinić
Kontakt osoba:  022/714-115
Telefon:  aleksandra.vodovod@gmail.com
E-mail:  www.vodovodsid.rs
Web site:  Javno komunalno preduzeće ''Standard''
Organizacija / Institucija:  ''
Delatnost:  – sahranjivanje i održavanje grobalja,
Kontakt osoba:  – održavanje javnih površina,
Telefon:  – održavanje zelenih površina,
E-mail:  – dimnjačarske usluge,
Web site:  – održavanje javnog parkirališta,
Organizacija / Institucija:  – sanitarne i slične usluge,
Delatnost:  – prodavnice (cveća, prateće galanterije i pogrebne opreme),
Kontakt osoba:  – organizovanje i održavanje pijace i vašara i
Telefon:  – zoohogijeničarska služba.
E-mail:  ''
Web site:  Violeta Colner
  NAZAD

Šid


Sremski okrug
Vojvodina
www.sid.rs
Površina 687 m²
Broj stanovnika 34035 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 26183 iz RZS za 2002
Zaposleni 5662 iz RZS za 2012
Nezaposleni 3951 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 35.26%
Mesečna bruto plata 425 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 306 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Jit-Tehnic d.o.o.
Zemljište 3500 m²
Objekti 1600 m²
  Metalplast
Zemljište 2160 m²
Objekti 935 m²
  Grafo-set
Zemljište 8000 m²
Objekti 1250 m²
  Adaševci-Šid
Zemljište 165145 m²
Objekti 0 m²
  Centropromet a.d. Ši...
Zemljište 19014 m²
Objekti 4648 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs