Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja:  1300
Voda:  250
Grejanje:  Nema
Gas:  Nema
Kanalizacija:  250
Fiksna telefonija:  120-150
Internet - kablovski: 
Internet - ADSL: 

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta:  od 4-7 po m2
Cena naknade za korišćenje građ. zem.:  od 0,10-0,37 po m2 godišnje
Cena zakupa građ. zemljišta:  od 0,0013-0,0024 po m2 godišnje
Struja:  0,12
Grejanje: 
Voda:  0,50
Kanalizacija:  0,30
Gas: 
Internet:  12-50

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1:  Smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
2:  Smanjenje visine poreza na imovinu
3:  Smanjenje visine komunalne takse na isticanje firme
4:  Dobra saradnja Lokalne samouprave sa privredom
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Ljubovija


Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
www.ljubovija.rs
Površina 356 m²
Broj stanovnika 14424
Broj radno sposobnih 5130
Zaposleni 2524 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 2210 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 36.75%
Mesečna bruto plata 432 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 311 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Fabrika za preradu d...
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
  A.D. ''Gradnja''
Zemljište 106418 m²
Objekti 1822 m²
  Sandučara
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs