Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja: 
Voda: 
Grejanje: 
Gas: 
Kanalizacija: 
Fiksna telefonija: 
Internet - kablovski: 
Internet - ADSL: 

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta: 
Cena naknade za korišćenje građ. zem.: 
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja: 
Grejanje: 
Voda: 
Kanalizacija: 
Gas: 
Internet: 

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Kuršumlija


Toplički okrug
Južna Srbija
http://www.kursumlija.org/
Površina 952 m²
Broj stanovnika 19011 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 13824 iz RZS za 2002
Zaposleni 3548 iz RZS za 2012
Nezaposleni 3193 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 44.91%
Mesečna bruto plata 297 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 215 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  MK 7. Juli Rača
Zemljište 6970 m²
Objekti 1168 m²
  Kursumlija
Zemljište 15000 m²
Objekti 4800 m²
  Privatno imanje kod ...
Zemljište 250000 m²
Objekti 210 m²
  Kastrat - Zona male ...
Zemljište 0 m²
Objekti 456 m²
  Selo Dobri Do
Zemljište 4964 m²
Objekti 356 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs