Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja: 
Voda: 
Grejanje: 
Gas: 
Kanalizacija: 
Fiksna telefonija: 
Internet - kablovski: 
Internet - ADSL: 

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta: 
Cena naknade za korišćenje građ. zem.: 
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja: 
Grejanje: 
Voda: 
Kanalizacija: 
Gas: 
Internet: 

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Ivanjica


Moravički okrug
Zapadna Srbija
http://www.ivanjica.rs/
Površina 1090 m²
Broj stanovnika 32047 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 23726 iz RZS za 2002
Zaposleni 7019 iz RZS za 2012
Nezaposleni 4872 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 37.33%
Mesečna bruto plata 376 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 272 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Darex doo
Zemljište 43864 m²
Objekti 3000 m²
  Javor
Zemljište 99150 m²
Objekti 27550 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs