Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja: 
Voda: 
Grejanje: 
Gas: 
Kanalizacija: 
Fiksna telefonija: 
Internet - kablovski: 
Internet - ADSL: 

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta: 
Cena naknade za korišćenje građ. zem.: 
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja: 
Grejanje: 
Voda: 
Kanalizacija: 
Gas: 
Internet: 

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Lazarevac (Belgrade)


Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
www.lazarevac.rs
Površina 11,3 m²
Broj stanovnika 58224 iz RZS za 2012
Broj radno sposobnih 39643 iz RZS za 2002
Zaposleni 24041iz RZS za 2012
Nezaposleni 3503 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 12.29%
Mesečna bruto plata 780 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 555 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  INDUSTRIJSKA ZONA KU...
Zemljište 215000 m²
Objekti 0 m²
  Bivši pogon fabrike ...
Zemljište 5377 m²
Objekti 804 m²
  Veliki Crljeni
Zemljište 3000 m²
Objekti 1100 m²
  INEX Lazarevac
Zemljište 12800 m²
Objekti 2000 m²
  Lazarevac Ibarska ma...
Zemljište 14000 m²
Objekti 250 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs