Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja: 
Voda:  14.200,00 RSD
Grejanje: 
Gas: 
Kanalizacija:  60.000,00 RSD
Fiksna telefonija:  11.000,00 RSD
Internet - kablovski:  1,00 RSD
Internet - ADSL:  1,00 RSD

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta:  I zona: 1.598,25 din/m2; II zona: 1.331,88 din/m2; III zona: 971,68 din/m2
Cena naknade za korišćenje građ. zem.:  Poslovni objekti: I zona:12,00; II zona: 11,00; III zona: 10,00 RSD
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja: 
Grejanje: 
Voda:  113,40 RSD sa PDV-om
Kanalizacija:  56,50 RSD sa PDV-om
Gas: 
Internet:  1.532,82 RSD

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1:  Za investicione programe kojima se zapošljava do 10 radnika na neodređeno vreme, umanjenje iznosi 35%
2:  Za investicione programe kojima se zapošljava više od 10, a manje od 50 radnika na neodređeno vreme, umanjenje iznosi 70%
3:  Za investicione programe kojima se zapošljava više od 50, a manje od 100 radnika na neodređeno vreme, umanjenje iznosi 85%
4:  Za investicione programe kojima se zapošljava više od 100 radnika na neodređeno vreme, umanjenje iznosi 99%
5:  U slučaju plaćanja naknade jednokratnom uplatom u celosti, u roku od 15 dana od dana obračuna, a najkasnije danom zaključenja ugovora, investitor ima pravo na umanjenje naknade za 20%, bez obzira na nemenu zemljišta.
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Odžaci


Zapadnobački okrug
Vojvodina
www.odzaci.rs
Površina 411 m²
Broj stanovnika 30196 iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 23802 iz RZS za 2002
Zaposleni 4943 iz RZS za 2012
Nezaposleni 4633 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 43.92%
Mesečna bruto plata 428 eura po RZS iz 2012
Mesečna neto plata 310 eura po RZS iz 2012

Investicione lokacije: 

  Poljostroj
Zemljište 72458 m²
Objekti 13500 m²
  Agrooprema a.d.
Zemljište 10200 m²
Objekti 3500 m²
  Radna zona Karavukov...
Zemljište 1287522 m²
Objekti 0 m²
  Radna zona Odžaci - ...
Zemljište 807927 m²
Objekti 0 m²
  Radna zona Odžaci - ...
Zemljište 411998 m²
Objekti 0 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs