Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja:  zavisi od mnogih faktora (potrebne snage, udaljenja trafo stanice od tačke napajanja i dr.)
Voda:  oko 2000 eura
Grejanje:  energetska saglasnost: 30 eura/kW instalisane snage; izgradnja priključka: prosečno 10.000 eura)
Gas:  900 eura (dužina cevovoda do 20m)
Kanalizacija:  1000 - 1500 eura
Fiksna telefonija:  50 eura
Internet - kablovski:  besplatno
Internet - ADSL:  besplatno

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta:  53 - 164 eura/m2
Cena naknade za korišćenje građ. zem.:  zavisi od namene korišćenja, obima i stepena uređenosti zemljišta, njegovog položaja u naselju i dr.
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja:  5,7 euro centa/kWh
Grejanje:  za utrošenu energiju 4,02 euro centi/kWh; za instalisanu snagu 1,3 eura/Kw
Voda:  1,0 eura/m3
Kanalizacija:  0,63 eura/m3
Gas:  0,3eura/cm3
Internet:  20 eura (8Mb/s)

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1:  Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta može se umanjiti do 90%, za ulaganja preko 1.000.000evra, u proizvodni sektor i usluge u oblasti IKT i zapošljavanje više od 50.
2:  Deo naknade za uređivanje građevinskog zemljišta može se umanjiti do 40% za uplatu naknade u celosti.
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Novi Sad


Južnobački okrug
Vojvodina
www.novisad.rs
Površina 702 m²
Broj stanovnika 335701 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 210903 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 130200 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 30387 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 18.74%
Mesečna bruto plata 587 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 423 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Rimski šančevi
Zemljište 50840 m²
Objekti 3302 m²
  Studio Berar
Zemljište 7567 m²
Objekti 1300 m²
  PROMIST
Zemljište 89353 m²
Objekti 56657 m²
  Banglades Location
Zemljište 78914 m²
Objekti 5230 m²
  COM-SPED
Zemljište 9402 m²
Objekti 5475 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs