Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Cena priključenja na infrastrukturu 

(prosečna cena): 

Struja:  400
Voda:  868
Grejanje:  15,77
Gas:  /
Kanalizacija:  cena priključenja vode podrazumeva i priključenje na kanlizaciju
Fiksna telefonija:  113,46
Internet - kablovski:  21
Internet - ADSL:  11,36

Prosečna cena infrastrukture 

(po jedinici mere): 

Cena naknade za uređenje zemljišta:  extra zona 40,80, I a zona 19,04 , I b zona 16,16,
Cena naknade za korišćenje građ. zem.:  0,19
Cena zakupa građ. zemljišta: 
Struja:  5,17
Grejanje:  3,53
Voda:  0,51
Kanalizacija:  0,13
Gas:  /
Internet:  14, 73- 79,31 u zavisnosti od brzine

Lokalni podsticaji za ulaganje: 

1:  Na osnovu Uredbe o podsticajima za novo zapošljavanje, investotori koji otvore novu fabriku dobiće od 4.000eur do 10.000eur za zaposlene
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
  NAZAD

Novi Pazar


Raški okrug
Centralna Srbija
www.novipazar.org.rs
Površina 742 m²
Broj stanovnika 92766 podaci iz RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 56410 podaci iz RSZ za 2002
Zaposleni 15611 podaci iz RSZ za 2012
Nezaposleni 20525 podaci iz RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 54.24%
Mesečna bruto plata 402 podaci iz RSZ za 2012
Mesečna neto plata 291 podaci iz RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Bele Vode
Zemljište 5600 m²
Objekti 1200 m²
  Novi Pazar 1
Zemljište 110000 m²
Objekti 0 m²
  Pogon za izradu konf...
Zemljište 1600 m²
Objekti 1000 m²
  Jezero Gazivode
Zemljište 230000 m²
Objekti 0 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs