Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Najzastupljenije privredne delatnosti: 

  Građevinska industrija
  Softver i informaciono-komunikacione tehnologije
  Poslovne usluge
  Industrija hrane i pića, poljoprivreda
  ...
  ...
  ...
  ...
  NAZAD

Ljig


Kolubarski okrug
Zapadna Srbija
www.ljig.rs
Površina 279 m²
Broj stanovnika 12730 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 8901 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 1775 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 559 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 18.26%
Mesečna bruto plata 307 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 234 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  POBEDA A.D.
Zemljište 11246 m²
Objekti 4326 m²
  Grand color company ...
Zemljište 11108 m²
Objekti 980 m²
  INDUSTRIJSKA ZONA
Zemljište 258000 m²
Objekti 0 m²
  Autoservis Lukic
Zemljište 4800 m²
Objekti 850 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs