Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Fakulteti: 

 
Naziv:  Poljoprivredni fakultet
Broj studenata (okvirni):  3524
Naziv:  Filozofski fakultet
Broj studenata (okvirni):  5336
Naziv:  Tehnološki fakultet
Broj studenata (okvirni):  891
Naziv:  Pravni fakultet
Broj studenata (okvirni):  5292
Naziv:  Medicinski fakultet
Broj studenata (okvirni):  4049
Naziv:  Fakultet tehničkih nauka
Broj studenata (okvirni):  10539
Naziv:  Ekonomski fakultet
Broj studenata (okvirni):  5889
Naziv:  Prirodno-matematički fakultet
Broj studenata (okvirni):  5929
Naziv:  Akademija umetnosti
Broj studenata (okvirni):  809
Naziv:  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Broj studenata (okvirni):  1711
Naziv:  Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosudje
Broj studenata (okvirni):  1742
Naziv:  Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Broj studenata (okvirni):  808
Naziv:  Fakultet za menadžment
Broj studenata (okvirni):  1315
Naziv:  Fakultet za sport i turizam
Broj studenata (okvirni):  560
Naziv:  Fakultet za preduzetni menadžment
Broj studenata (okvirni):  710
Naziv:  Fakultet za evropske pravno političke studije
Broj studenata (okvirni):  242
Naziv:  Fakultet za uslužni biznis
Broj studenata (okvirni):  3327

Visoke škole: 

 
Naziv:  Visoka tehnička škola strukovnih studija
Broj studenata (okvirni):  1785
Naziv:  Visoka poslovna škola strukovnih studija
Broj studenata (okvirni):  3177
Naziv:  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Broj studenata (okvirni):  547
Naziv:  Visoka škola za pravne i poslovne studije
Broj studenata (okvirni):  1678

Srednje škole: 

 
Naziv:  Gimnazija 'Jovan Jovanović Zmaj'
Broj učenika (okvirni):  1016
Naziv:  Gimnazija 'Svetozar Marković'
Broj učenika (okvirni):  1106
Naziv:  Gimnazija 'Isidora Sekulić'
Broj učenika (okvirni):  767
Naziv:  Gimnazija 'Laza Kostić'
Broj učenika (okvirni):  768
Naziv:  Srednja škola 'Svetozar Miletić'
Broj učenika (okvirni):  2186
Naziv:  Medicinska škola '7. april'
Broj učenika (okvirni):  1591
Naziv:  Tehnička škola 'Pavle Savić'
Broj učenika (okvirni):  1141
Naziv:  Tehnička škola 'Mileva Marić - Ajnštajn'
Broj učenika (okvirni):  2088
Naziv:  Srednja mašinska škola
Broj učenika (okvirni):  901
Naziv:  Elektrotehnička škola 'Mihajlo Pupin'
Broj učenika (okvirni):  1754
Naziv:  Saobraćajna škola 'Pinki'
Broj učenika (okvirni):  1335
Naziv:  Poljoprivredna škola sa domom učenika
Broj učenika (okvirni):  926
Naziv:  Škola za dizajn 'Bogdan Šuput'
Broj učenika (okvirni):  442
Naziv:  Muzička škola 'Isidor Bajić'
Broj učenika (okvirni):  236
Naziv:  Baletska škola
Broj učenika (okvirni):  75
Naziv:  Škola za srednje obrazovanje 'Milan Petrović'
Broj učenika (okvirni):  253
Naziv:  Elitna privatna srednja ekonomska škola
Broj učenika (okvirni):  224
Naziv:  Prva privatna gimnazija 'Olimp' u Novom Sadu
Broj učenika (okvirni):  38
Naziv:  Prva privatna srednja ekonomska škola 'Sveti Nikola'
Broj učenika (okvirni):  66
Naziv:  Gimnazija 'Živorad Janković' sa domom učenika
Broj učenika (okvirni):  70

Osnovne škole: 

 
Broj osnovnih škola:  38
Broj učenika (okvirni):  28911
  NAZAD

Novi Sad


Južnobački okrug
Vojvodina
www.novisad.rs
Površina 702 m²
Broj stanovnika 335701 podaci RSZ za 2011
Broj radno sposobnih 210903 podaci RSZ za 2002
Zaposleni 130200 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 30387 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 18.74%
Mesečna bruto plata 587 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 423 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Rimski šančevi
Zemljište 50840 m²
Objekti 3302 m²
  Studio Berar
Zemljište 7567 m²
Objekti 1300 m²
  PROMIST
Zemljište 89353 m²
Objekti 56657 m²
  Banglades Location
Zemljište 78914 m²
Objekti 5230 m²
  COM-SPED
Zemljište 9402 m²
Objekti 5475 m²
Prikaži sve 
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs