Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Najznačajniji poslodavci: 

Naziv preduzeća:  Rudnik olova i cinka ''Veliki Majdan'' D.O.O
Mesto (lokacija):  Crnča
Delatnost:  Eksloatacija rude
Broj radnika:  297
Kontakt osoba:  Zdravko Vitorović
Telefon:  015/562-249
E-mail: 
Website: 
Naziv preduzeća:  ''Zadrugar'' D.O.O.
Mesto (lokacija):  Ljubovija, Donja Ljuboviđa
Delatnost:  Predrada i konzervisanje voća i povrća
Broj radnika:  200
Kontakt osoba:  Živorad Pavlović
Telefon:  015/561-803
E-mail:  office@fruit.rs
Website:  www.fruit.rs
Naziv preduzeća:  ''MK MANUFAKTUR RENE'' D.O.O
Mesto (lokacija):  Ljubovija Vojvode Mišića
Delatnost:  Proizvodnja delova za automobile
Broj radnika:  42
Kontakt osoba:  Marija Mandić
Telefon:  015/652-415
E-mail:  btwautomotive@gmail.com
Website: 
Naziv preduzeća:  ''DUVAN'', D.O.O U restruktuiranju
Mesto (lokacija):  Ljubovija , Zvornički put bb
Delatnost:  Predrada duvana
Broj radnika: 
Kontakt osoba:  Milan Živković
Telefon:  062/887-02-25
E-mail: 
Website: 

Najznačajniji strani investitori: 

  NAZAD

Ljubovija


Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
www.ljubovija.rs
Površina 356 m²
Broj stanovnika 14424
Broj radno sposobnih 5130
Zaposleni 2524 podaci RSZ za 2012
Nezaposleni 2210 podaci RSZ za 2013
Stopa nezaposlenosti 36.75%
Mesečna bruto plata 432 podaci RSZ za 2012
Mesečna neto plata 311 podaci RSZ za 2012

Investicione lokacije: 

  Fabrika za preradu d...
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
  A.D. ''Gradnja''
Zemljište 106418 m²
Objekti 1822 m²
  Sandučara
Zemljište 25659 m²
Objekti 6864 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs