Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Najznačajniji poslodavci: 

Naziv preduzeća:  RMU 'Soko'
Mesto (lokacija):  Vrelo
Delatnost:  Vađenje ruda i kamenja
Broj radnika: 
Kontakt osoba:  Ilija Knežević
Telefon:  018/830-601;830-521
E-mail: 
Website: 
Naziv preduzeća:  Specijalna Bolnica 'Sokobanja'
Mesto (lokacija):  Sokobanja
Delatnost:  Zdravstvo
Broj radnika: 
Kontakt osoba:  Ljiljana Isaković
Telefon:  018/830-148
E-mail:  sokobolnica@nadlanu.com
Website:  www.soko-banja.rs

Najznačajniji strani investitori: 

  NAZAD

Sokobanja


Zaječarski okrug
Istočna Srbija
www.opstinasokobanja.com
Površina 525 m²
Broj stanovnika 15981iz RZS za 2011
Broj radno sposobnih 11610 iz RZS za 2002
Zaposleni 3126 iz RZS za 2012
Nezaposleni 1603 iz RZS za 2013
Stopa nezaposlenosti 29.61%
Mesečna bruto plata 457 iz RZS za 2012
Mesečna neto plata 328 iz RZS za 2012

Investicione lokacije: 

  Hotelsko rekreacioni...
Zemljište 65900 m²
Objekti 0 m²
  Vrelo - Lovački dom
Zemljište 600 m²
Objekti 440 m²
  Sportsko-rekreacioni...
Zemljište 117000 m²
Objekti 0 m²
  Hotelsko-rekreacioni...
Zemljište 1656000 m²
Objekti 0 m²
  Sportsko-rekreacioni...
Zemljište 151000 m²
Objekti 0 m²
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs