Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Infromacije o vlasništvu:

 
Privatno vlasništvo (%):  0
Državno vlasništvo (%):  100

Oblik prenosa prava na korišćenje: 

 
Oblik prenosa prava:  Zakup
Cena kupovine celokupne lokacije:  0
Napomena:  Lokacija je data gradu Leskovcu na čuvanje, privremeno korišćenje i upravljanje i iste grad može dati na upravljanje drugom korisniku uz nadoknadu.
  NAZAD

Danilo Bošković, Grdelica


Leskovac
Jablanički okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 18186
Površina objekata 5200
Broj objekata 5
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs