Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  BELJINA GREENFIELD
Katastarska opština:  Čačak

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  28172
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Ovo područje je Generalnim urbanističkim planom grada Čačka 2015. određeno kao zona sa posebnim režimom građenja iz sledećih razloga: predmetno područje pripada zoni uže zaštite vodoizvorišta ''Beljina'', Deo ovog prostora, između državnog puta i reke Zapadne Morave spada u zonu koja nije branjena od poplava jer državni put ima funkciju odbrambenog bedema. Na ovom području je predviđen desnoobalni bedem uz reku Zapadnu Moravu. Planom generalne regulacije je predviđeno da se postojeća magistrala E 761.763, koja prolazi pored lokacije rekonstruiše u saobraćajnicu sa četiri kolovozne trake u dužini od 2.000m zapadno ka Užicu i činiće glavnu zapadnu vezu (priključak) Čačka sa auto-putem E-763.
 
  NAZAD

BELJINA GREENFIELD


Čačak
Moravički okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 28172
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs