Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Radiofar 2
Katastarska opština:  Surčin (Belgrade)

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  12728
Ukupna površina objekata (m²):  1693

Slobodan opis lokacije: 

Zemljište obuhvaćeno katastarskim parcelama 3815/2, 3815/3, 3816/2, 3817/1, 3817/2 KO Surčin se nalaze u području namenjenom za privredne delatnosti, do je manji severni deo katastarske parcele br. 3816/2 KO Surčin namenjen za proširewe saobraćajnice ( Servisna 2) a južni deo katastarskih parcela br. 3817/1 i 3817/2 Ko Surčin namenjen Koridoru saobraćajnih površina definisanih planovima detaljne regulacije sa pripadajućim infrastrukturnim objektima. Prema važećem Planu predmetne parcele su u zoni obuhvata, blok privredne zone 36. Osnovna planirana nemena u ovoj zoni su privredne delatnosti i privredne zone u okviru kojih se mogu planirati kompatibilne namene.
 
  NAZAD

Radiofar 2


Surčin (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 12728
Površina objekata 1693
Broj objekata 2
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs