Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Beli Izvor
Katastarska opština:  Vrnjačka Banja

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  22441
Ukupna površina objekata (m²):  2648

Slobodan opis lokacije: 

Nova hotelska zona na mestu komunalnog preduzeća koje je potrebno izmestiti. Uz novoformiranu hotelsku zonu je i zona parka u okviru koje se nalazi izvor mineralne vode, iz kog razloga je planom propisana obavezna izrada urbanističkog projekta za ove dve celine, sa svim potrebnim elementima zaštite izvorišta mineralne vode. Planirano je izmeštanje komunalnog preduzeća, izgradnja nove saobraćajnice, formiranje nove hotelske zone i novog parka u nastavku postojećeg parka kod izvora Slatina. Planirana zona hotela podrazumeva izgradnju ekskluzivnog hotelskog kompleksa različitih sadržaja i predviđena je za detaljnu urbanističko-arhitektonsku razradu putem konkursa u skladu sa kriterijumima zaštite izvorišta mineralne vode. (preuzeto iz PDR).
 
  NAZAD

Beli Izvor


Vrnjačka Banja
Raški okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 22441
Površina objekata 2648
Broj objekata 5
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs