Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Bataševo
Katastarska opština:  Mladenovac (Belgrade)

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  37034
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Predmetna lokacija je na povoljnom saobraćajnom položaju obzirom da se nalazi u neposrednoj blizini raskrsnice dva državna puta II reda. Moguća je izgradnja industrijskih objekata u čitavom bloku nakon izrade urbanističkog plana. PREDNOSTI - Infrastrukturno opremljena lokacija, Velika površina zemljišta je u svojini Grada Beograda (u toku je postupak B57konverzije zemljišta) NEDOSTACI - Potrebno je izraditi odgovarajući plan/ski akt kako bi bila omogućena izgradnja i industrijskih objekata, U privatnoj svojini su površine od 3494 m (k.p.br.4686/1 i 4683/2 KO Mladenovac Varoš ).
 
  NAZAD

Bataševo


Mladenovac (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 37034
Površina objekata 0
Broj objekata 9
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs