Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Pećinci Radna zona 1.6
Katastarska opština:  Pećinci

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  28740
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Ova lokacija se nalazi neposredno uz auto-put E 70 ( krak Evropskog koridora 10 ) i uz izlaznu saobraćanicu za Pećinace, na 35 km od Beograda i 20 km od aerodroma “Nikola Tesla” u ekskluzivnoj radnoj zoni 1.6 Pećinci. Lokacija se nalazi sa desne strane auto-puta gledano iz pravca Šida (Zagreba) tj. sa leve strane gledano iz pravca Beograda. Samu parcelu 231/1 posebno izdvaja pomenuta pozicija da se delom graniči sa auto putem a delom sa izlaznim putem za Pećince. Do naplatne rampe je udaljenost max. 500 met, ulaz u mesto Pećinci, gde se gradi servisna zaobilaznica sa kojom će biti priključen pristupni put za sve parcele u Radnoj zoni 1.6 . SO Pećinci je na osnovu Generalnog Plana usvojila Plan Detaljne Regulacije za ovu zonu, po kome je na ovoj lokaciji predvidjena namena /izgradnja proizvodno-komercijalno- poslovnih objekata. U toku je izrada planova drugog reda za saobraćajnice, trafo stanice, vodovod i kanalizaciju. Blizina Beograda, blizina velikog naseljenog mesta Pećinci, pozicija uz sam auto-put E 70 i izlaznu saobraćajnicu , fleksibilnost lokalnih organa uprave u izdavanju svih gradjevinskih dozvola i još mnogo toga ukazuje da se radi o jednoj od najperspektivnijih Greenfield investicionih lokacija u Srbiji.
 
  NAZAD

Pećinci Radna zona 1.6


Pećinci
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 28740
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs