Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Pukovac
Katastarska opština:  Doljevac

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  1000000
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Zemljišni kompleks ukupne slobodne površine oko 100 h, sastiji se od oko 250 parcela u privatnoj svojini, pored samog koridora 10 (magistralnog auto puta E75, i buduće deonice regionalnog puta R214). Površine pojedinačnih parcela nisu navedene, ali je prosečno kreću od oko 4,000-5000m2. Prostornim planom je na predmetnom zemljištu predviđena namena za 'INDUSTRIJSKO-POSLOVNE DELATNOSTI'. Nedaleko od ovog zemljišta se planira izgradnja TS110/35/10KV, a na udaljenosti od oko 2000m, prolazi vodovod, oko 500m - magistralni gasovod, a predviđena je izgradnja gasovoda za napajanje cele industrijske zone u narednih godinu do dve. Od 'Doljevačke' do 'Brestovačke petlje' projektovana je 'Obilaznica' u dužini od oko 6.325m, a do sada je izgrađena u dužini od 3191m, odnosno od 'Doljevačke petlje' na severu do centralnog dela industrijske zone 'Pukovac'.
 
  NAZAD

Pukovac


Doljevac
Nišavski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 1000000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs