Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Centar Grada
Katastarska opština:  Boljevac

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  1371
Ukupna površina objekata (m²):  790

Slobodan opis lokacije: 

Lokacija se nalazi na parceli br. 150 KO Boljevac, površine 0.13.71ha. Potez se prostire u samom centru grada, na uglu ulica Obilićeve i Karlja Aleksandra. Generalnim urbanističkim planom Boljevca predviđena je zona stanovanja sa centralnim sadržajem. Stambeno-poslovna zgrada izgrađena na osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji (sufinansiranju) između Građevinske direkcije Srbije D.O.O. iz Beograda, i Opštine Boljevac koji je zaveden dana 20.07.2004.god. Do sada su urađeni grubi građevinski radovi (noseći stubovi, zidovi i krov).
 
  NAZAD

Centar Grada


Boljevac
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 1371
Površina objekata 790
Broj objekata 1
Zajedničko ulaganje
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs