Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  VI – BO
Katastarska opština:  Zaječar

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  20320
Ukupna površina objekata (m²):  1504

Slobodan opis lokacije: 

Zgrade na površini kompleksa građene su 1986. godine. Korisna visina proizvodnih hala iznosi 5 m, dok je visina pratećih objekata 3 m.Prostori su prirodno osvetljeni i provetravani, u skladu sa namenom prostora. Unutrašnja obrada prostorija i ugrađena oprema je u okvirima standarda za poslovne zgrade i sanitarno tehničkim uslovima održavanja i eksploatacije. U sklopu kompleksa su magacin 748,00 m2; proizvodna hala 756,00 m2; interne saobraćajnice i asfaltirani plato 10.056,00 m2; asfaltirani plato za industrijski kolosek 720,00 m2; poljoprivredno zemljište (njiva 3. klase) 20.320,00 m2. Primenjeni materijali za gradnju i ugrađene instalacije su bez štetnih uticaja. Ne postoje nikakvi rizici u pogledu zaštite životne sredine. Poslovne zgrade su locirane na građevinskoj parceli KP 2645/6 u Grljanu. Na lokaciji se nalaze i sledeći objekti: 1. magacin – jedinstven prostor sa ulazima 748,00 m2 2. proizvodna hala 756,00 m2 (sa čajnom kuhinjom, trpezarijom i dve kancelarije). Zgrade su opremljene sledećim instalacijama: - priključak za vodovod i kanalizaciju - PTT - elektronapajanje sa trafo stanice jačine 400 kW uz mogućnost povećanja kapaciteta. Objekat je lociran u prigradskoj industrijskoj zoni sa pratećim sadržajem infrastrukture. Prilaz kompleksu je preko platoa i interne saobraćajnice koja gravitira glavnom putu Zaječar – Grljan – Avramica. Parcela poseduje sopstveni industrijski kolosek (sa svim potrebnim elementima za upotrebu u skladu sa zahtevima železnice) na postojeći železnički kolosek Zaječar – Niš.
 
  NAZAD

VI – BO


Zaječar
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 20320
Površina objekata 1504
Broj objekata 2
Kupovina
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs