Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Grljan
Katastarska opština:  Zaječar

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  0
Ukupna površina objekata (m²):  5167

Slobodan opis lokacije: 

- upravn azgrada, bruto površine 551 m2 , Pr + 1 – bez tereta - portirnica, neto površine 36 m2, Pr, bez tereta - nova proizvodna hala, neto površine 1764 m2, Pr, spoljni gabariti hale su 50 x 31 + 5 х 23 +8х20м, H=8м. Objekat je izgrađen 1990 godine i za ovaj objekat nije izdata upotrebna dozvola - kotlarnica, neto površine 242m2, Pr - trafo stanica - montažne garaže - stari proizvodni pogon izgradjen 1934 godine, bruto površina 2574 m2, Pr - skladišni prostor za boju i gasove - industrijski kolosek prolazi kroz sam kompleks proizvodnog pogona - vodovod - električna energija - prikljucak za telefon i internet Kompleks objekta „Mašinske industrije“ Grljan lociran je u zapadnom delu sela Grljan na 10 kilometara od grada Zaječara na putu Zaječar – Knjaževac. Prilaz lokaciji je iz Zaječarske ulice kojom se dolazi sa regionalnog puta Zaječar – Niš. Sama lokacija se graniči: sa severa železničkom prugom Niš – Prahovo, sa jugoistoka naseljem Grljan i sa zapada je poljoprivredno zemljište. Kompleks se sastoji od starog i novog dela koji su razdvojeni putem Grljan – Avramica, tj. Zaječarskom ulicom. Teren na kojem je kompleks lociran je ravan sa blagim padom ka reci Beli Timok. Lokacija je udaljena od autoputa 80 km iz pravca Paraćina i 100 km iz pravca Niša. Novi deo komleksa „Metalska industrija“ Grljan u stečaju locirana je na prostoru između lokalnog puta Grljan – Avramica i železničke pruge Niš – Zaječar, a preko puta starog proizvodnog pogona. Kompleks je ograđen sa tri strane žičanim pletivom pričvrćenim na stubove. Sa ulice postoje dva kontrolisana ulaza za zaposlene, stranke i motorna vozila. Stari deo kompleksa lociran je ispod puta do same ulice, proizvodne hale su prizemne a čitava površina objekta od 2473 m2 se može podeliti u tri funkionalne celine: 1. dve kancelarije, strugarsko odeljenje, kovačnica i elektrooradionica 2. hala čelične konstrukcije raspona 2 х 10 м. х 60м. 3. hala čelične konstrukcije raspone 12м х 60м.
 
  NAZAD

Grljan


Zaječar
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 0
Površina objekata 5167
Broj objekata 10
Kupovina
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs