Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Dositejeva
Katastarska opština:  Kraljevo

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  14457
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

nalazi se u Dositejevoj ulici i sastoji se iz 2 katastarske parcele broj 3362/3 i 3364 obe KO Kraljevo. Katastarska parcela 3362/3 je površine 1.03.29 ha, po kulturi pašnjak 1. klase, čiji je korisnik grad Kraljevo. Katastraska parcela 3364 je površine 0.41.28 ha, po kulturi šuma 1. klase, čiji je korisnik takođe grad Kraljevo. Obe katastarske parcele se nalaze u severo-istočnom delu grada, na 2.500 m od gradskog centra. Sa južne strane se graniče sa Dositejevom ulicom koja predstavlja ulaz u grad iz pravca Kragujevca i Kruševca, a sa severne sa železničkom prugom Kraljevo-Stalać, odnosno Kraljevo – Lapovo. U neposrednoj blizini sa zapadne strane je benzinska pumpa, a sa istočne TNG pumpa. Uz lokaciju prolazi sva potrebna infrastruktura (voda, struja, atmosferska i fekalna kanalizacija, gasovodna mreža i toplovod).
 
  NAZAD

Dositejeva


Kraljevo
Raški okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 14457
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup na 99 godina
Poljoprivredno zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs