Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Industrijska zona 'Zmič'
Katastarska opština:  Paraćin

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  140000
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Geografski položaj Opštine Paraćin je izuzetno povoljan. Nalazi se na Koridoru 10 (autoput Beograd-Niš). Magistralnim putem prema Zaječaru povezan je sa istočnom Srbijom i Bugarskom, a regionalnim putem R-214 prema Jagodini, kao i putem prema Kruševcu i Kragujevcu povezan je sa zapadnom Srbijom. Industrijska zona nalazi se u potezu Zmič, na 2 km od centra grada u pravcu Ćuprije uz regionalni put R-214 i Koridora 10. Sa južne strane naslanja se na nekadašnju trasu železničkog industrijskog koloseka prema Senju. Postoji Plan detaljne regulacije, urađena je sva potrebna tehnička dokumentacija: geološki i geodetski elaborat, idejni i glavni projekat izgradnje infrastrukture, studija procene uticaja na životnu sredinu. Sva infrastruktura: pristupna saobraćajnica, vodovod, kanalizacija, električna energija, telekomunikacije, gas dovedena do tačke ulaza u industrijsku zonu.
 
  NAZAD

Industrijska zona 'Zmič'


Paraćin
Pomoravski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 140000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs