Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  'Gvožđar' Industrijska zona 'Stari aerodrom'
Katastarska opština:  Kraljevo

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  7230
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

sastoji se iz dve katastarske parcele broj: 5297/28 i 5297/29 KO Kraljevo. Katastarska parcela 5297/28 je površine 0.59.12 ha. Katastarska parcela 5297/29 je površine 0.13.18 ha. Korisnik obe parcele je grad Kraljevo. Parcele se nalaze u severo-istočnom delu grada, na 2,5 km od centra grada. Lokacija se nalazi u poslovno-proizvodnoj zoni grada. Zapadnom stranom lokacije prolazi postojeći put i zauzima deo katastarske parcele broj 5297/29 KO Kraljevo, a sa južne industrijski železnički kolosek. U neposrednoj blizini lokacije postoji mogućnost priključka na svu potrebnu infrastrukturu (voda, struja, kanalizacija, telefon, gas).
 
  NAZAD

'Gvožđar' Industrijska zona 'Stari aerodrom'


Kraljevo
Raški okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 7230
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup na 99 godina
Poljoprivredno zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs