Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Banja Koviljača
Katastarska opština:  Loznica

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  8343
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Banja Koviljaca je veoma značajna destinacija u oblasti zdravstvenog turizma . Ima dugu i bogatu tradiciju . Veoma je značajno istaci lekovitost termalnih voda Banje Koviljače. Najznačajnije su vode Banje Koviljače, koje se javljaju u vidu više izvora, a prema sadržaju rastvorenih hemijskih elemenata svrstane su u alkalno-murijatične, gvožđevite i sumporovite. Najnovija istraživanja pokazuju da je voda HCO3, ClNa, Ca, Mg tipa, ukupne mineralizacije 1,41 g/l, temperature oko 30°C i tvrdoće (pH) 6,6.Sve ovo čini lokaciju interesantnom za investitore u oblasti hotelijerstva sa wellness programom.Lokaciju čine dve katastraske parcele 550/9 i 163/1 .Lokacija se nalazi uz asfaltiranu saobraćajnicu, magistralni put Loznica- Banja Koviljača -Mali Zvornik.Parcela je opremljena kompletnim infrastrukturnim elementima: vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, telefon kao i saobraćajnica. Po planu detljne regulacije lokacija ima namenu za izgradnju hotela po sledcim kriterijumima: -Dozvoljava se spratnost P+2+Pk (prizemlje, dva sprata i potkrovlje) za izgradnju turističko smeštajnog objekta kapaciteta do 250 ležaja.- Pri određivanju kote prizemlja u odnosu na nivo javne saobraćajnice obezbediti nesmetan pristup za hendikepirana lica.-Stepen zauzetosti je max 40 %.- Indeks izgrađenosti je max 1,0.-Parkiranje i garažiranje vozila obezbediti na sopstvenoj parceli izvan površine javnog puta tako da se obezbedi minimalno jedno parking ili garažno mesto na 3 sobe. U delu partera na severnoj strani objekta obezbediti prilaz objektu sa minimalnim brojem službenih parking mesta.- U pogledu arhitektonskog oblikovanja, objekat treba da se na skladan način uklopi u ambijent banjskog parka i prilagodi arhitekturi starih banjskih građevina.-U postupku pribavljanja odobrenja za gradnju neophodno je pribaviti uslove od Zavoda za zaštitu spomenika kulture kao i saglasnost glavnog arhitekte grada na idejni projekat-Utvrđuje se obavezna razrada planskog rešenja javnim arhitektonsko-urbanističkim konkursom.
 
  NAZAD

Banja Koviljača


Loznica
Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 8343
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup na 99 godina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs