Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Zona C
Katastarska opština:  Kruševac

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  4022
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Kompleks male privrede Zona C nalazi se u okviru industrijske zone Sever i obuhvata površinu od 2,52ha, sa ukupno 11 lokacija (dve lokacije slobodne) sa namenom za izgradnju poslovnih i proizvodnih objekata spratnosti P do P+1. Planirana neto površina objekata je 560-1214m2. Udaljenost od centra grada je oko 1000m, od pruge Stalać-Čačak oko 800m i državnog puta 1. reda (M5) ili severne obilaznice 2500m, sa vezom na državni put 2. reda (R102) izgrađenom pristupnom saobraćajnicom. Planirana namena: proizvodne delatnosti, uslužne, servisne i zanatske delatnosti, skladišta i stovarišta, komercijalni sadržaji. Zona C je komunalno opremljena, odnosno izgrađena je kompletna saobraćajna i komunalna infrastruktura.
 
  NAZAD

Zona C


Kruševac
Rasinski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 4022
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs