Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Vizitorski centar u parku prirode Grza
Katastarska opština:  Paraćin

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  8576
Ukupna površina objekata (m²):  643

Slobodan opis lokacije: 

Izletište Grza u svojoj dugogodišnjoj tradiciji oaze za sve koji vole prirodu pruža uslove za nesmetan i kvalitetan odmor u prirodi. Izgradnja vizitorskog centra omogućila bi maksimalnu eksploataciju prostora kroz boravak u prirodi, naučna istraživanja, turističke obilaske, đačke ekskurzije i radionice, likovne kolonije i ostale neograničene aktivnosti. Pored plana za izgradnjom vizitorskog centra u izletištu Sisevac, bila bi izgrađena jaka veza između dva bliska i različita turistička potencijala Južnog Kučaja. Time bi se postojeći turističi potencijali povezali u jedan turistički proizvod opštine Paraćin, što bi dovelo do kompletnije ponude zahtevnom tržištu i jednostavniji i bolji nastup na tržištu. Nije dostupan u online verziji. Atraktivna lokacija sa velikim potencijalom za indirektni uticaj na razvoj propratnih delatnosti razvoja turističkog prostora opštine Paraćin (seoski turizam, lovni turizam, proizvodi domaće radinosti i sl). Prostor i stari objekat je u vlasništvu lokalne samouprave. U okolini nema industrije, buke,zagađenja, niti bilo kojih drugih smetnji turističkim sadržajima u već formiranom turističkom prostoru. Lokacija vizitorskog centra je udaljena od državnog puta IIA reda broj 158 - 3 km, 12 km od aerodroma Davidovac, od autoputa E75 - 17km i 20km od železničke stanice u Paraćinu.
 
  NAZAD

Vizitorski centar u parku prirode Grza


Paraćin
Pomoravski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 8576
Površina objekata 643
Broj objekata 1
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs