Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Bivša fabrika ''Timočanka''
Katastarska opština:  Zaječar

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  32000
Ukupna površina objekata (m²):  7821

Slobodan opis lokacije: 

Davanje u zakup objekata bivše tekstilne fabrike “Timočanka” ili davanje zemljišta za izgradnju u krugu iste fabrike. Fabrika se nalazi na samo 1,2km od centra grada. Na raspolaganju investitorima su: - Zemljište za izgradnju površine 3,2h. Namena je veoma različita od usluga, proizvodnje, trgovine pa do poslovnih centara. - 14 objekata , ukupne površine 7.821 m2. Površine objekata su od 37 do 2793m2 Postoji mogućnost korišćenja samo dela površine ili pojedinih objekata. Postojeći objekti su u dobrom stanju, lako su prilagodljivi potrebama investitora i nisu potrebna velika ulaganja za renoviranje. Proizvodne hale koriste se poslednjih godina kao skladišni prostor javnih preduzeća. U najboljem stanju je proizvodna hala br. 15 površine 1256m2 koja je već renovirana do skora korišćena za potrebe nekadašnjeg Biznis inkubator centra. Celokupnu imovinu tekstilne industrije „Timočanka“ kupio je grad Zaječar 2006. godine iz stečaja. 1. Zemljište za izgradnju je ukupne površine 32.451m2, Moguće namene zemljišta su veoma različite: - skladišta, trgovina na veliko, trgovinski centri–megamarketi i sli., građevinska preduzeća, saloni, veći servisi, teretni saobraćaj... -poslovanje koje se odnosi na uslužno - komercijalni sadržaj, trgovine na malo, ugostiteljstvo, turizam, administrativno-poslovne delatnosti.. -kompatibilne namene: sport i rekreacija, javne funkcije i službe...moguća je i kompatibilnost namene kao prateća, dopunska ili osnovna; maksimamlna planirana spratnost i visina objekta je P+3 2. Od ukupne površine, dvorište čini 24.630m2, na kome je moguće planirati izgradnju novih objekata ili parking prostora. 3. Postoje 14 objekata , ukupne površine 7.821 m2: 1. Proizvodna hala = 2793 m2; 2.Proizvodna hala =651 m2; 3. Magacinska hala =1478 m2; 4. Proizvodna hala =500 m2; 5. Magacinski hangari=326 m2; 6. hala= 193 m2; 7. skladište=55 m2; 8. skladište=74 m2; 9. skladište =176 m2; 10. stara kotlarnica=50 m2; 11. hala=1260 m2; 12. mazutara=37 m2; 13. magacin gotove robe i sirovina=154 m2; 14. portirnica=74 m2;
 
  NAZAD

Bivša fabrika ''Timočanka''


Zaječar
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 32000
Površina objekata 7821
Broj objekata 0
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs