Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Industrijska zona Mirovo
Katastarska opština:  Boljevac

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  738100
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Industrijska zona Mirovo se nalazi na svega 4km od Boljevca. Površina industrijske zone iznosi 73,81ha. Zona se nalazi pored državnog puta IB reda br. 36: Paraćin-Boljevac-Zaječar. Zona je delimično komunalno opremljena (put i vodovod) a u planu je izgradnja trafo stanice TS 110/35 kV. Postoji izgrađena stubna trafostanica TS 10kV. Zemljište je građevinsko. Zona ima 4 urbanističke celine (A, B, V i G) sa 10 urbanističkih blokova. U zoni je moguća izgradnja vrlo različitih sadržaja: proizvodnih, skladišnih, servisnih, trgovinskih, izložbeno-sajamskih, ugostiteljski.''Na teritoriji opštine Boljevac posluje 5 većih firmi, a to su: FPM Agromehanika (proizvodnja poljoprivrednih mašina) Bioenergy point (proizvodnja peleta) kao i proizvodnja elek.energije UNIMER nemetali (kamenolom) RUDEX (proizvodnja industrijskog eksploziva) WORLD Rotor (proizvodnja metalnih komponenti) Ceo obuhvat Plan detaljne regulacije industrijske zone Mirovo podeljen je na 4 (četiri) urbanističke celine A, B, V i G sa 10 (deset) urbanističkih blokova. • Blokovi A1 i A2 daju mogućnost izgradnje hiper-marketa, višenamenske hale za organizovanje izložbeno-sajamskih manifestacija, objekata sa prodavnicama raznih električnih aparata, odeće i obuće, raznih vrsta materijala i tehničkih sklopova, objekata za prodaju svih vrsta roba namenjenih uređenju stanova i kancelarija, davanju raznih vrsta usluga po pitanju zabave i rekreacije, prodajni prostor sa prodajnim salonima i diskontima i prostorima za objekte uprave, inspekcije, ambulante, objekte različite namene: banka, ugostiteljstvo, zanati, usluge, agencije, osiguranje. • Proizvodnu zonu ili prostore sa tehnološkim tokovima- koja sadrži blokove B1,B2, V1 i V3 u okviru kojih će biti izgrađeni magacinski prostori i objekti namenjeni proizvodnji, skladištenju i prodaji proizvoda. Na ovim lokacijama su moguće sledeće aktivnosti: industrijska proizvodnja koja ne može vršiti nikakve negativne uticaje na okolinu (vodu, vazduh i zemljište), mali proizvodni pogoni, servisi, uslužne delatnosti i kompatibilne namene. • V2 i V4 su namenjeni izgradnji pratećih ugostiteljskih objekata. • Blokovi G1 i G2 su planirani za skladišta materijala, magacinske prostore za skladištenje materijala, proizvoda i goriva u kojoj su privredno-industrijske delatnosti i njihova međuzavisnost i podela industrije prema vrsti uticaja na životnu okolinu.
 
  NAZAD

Industrijska zona Mirovo


Boljevac
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 738100
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
...Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs