Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  SRBIJANKA VALJEVO
Katastarska opština:  Valjevo

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  119694
Ukupna površina objekata (m²):  30841

Slobodan opis lokacije: 

Parcele su locirane u široj gradskoj zoni, na udaljenosti od 3,00 km od centra Grada valjeva, u okviru industrijskog kompleksa Srbijanka.Objekti imaju direktan saobraćajni pristup na ulicu Vladike Nikolaja, tzv. 'duple trake' i dalje na regionalni asfaltni put Valjevo-Beograd. Parcele se nalaze na ravnom terenu i imaju kompletnu infrastrukturu (vodu sa gradskog vodovoda i iz sopstvenog bunara, kanalizaciju sa priključkom na gradsku mrežu, za snabdevanje strujom dve trafostanice sa podzemnim visokonaponskim dalekovodom, izvedena je kompletna hidrantska protiv-požarna mreža, obezbeđen je asfaltni put skoro svim objektima, izgrađeni su prilazi objektima, platoi za utovar i istovar sirovina i gotovih proizvoda, parkinzi za laka vozila i kamione, trotoari, postavljena je ulična i spoljna rasveta, parcele su uglavnom ograđene. Osnovna delatnost Srbijanke je bila prerada voća i povrća, proizvodnja alkoholnih pića, džemova i dr., pa su i proizvodni objekti i hale građene za tu namenu. Na parcelama se nalazi ukupno 50 objekata različite namene.
 
  NAZAD

SRBIJANKA VALJEVO


Valjevo
Kolubarski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 119694
Površina objekata 30841
Broj objekata 10
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs