Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  INDUSTRIJSKA ZONA KUSANJE
Katastarska opština:  Lazarevac (Belgrade)

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  215000
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Industrijska zona je u javnoj svojini - korisnik je Elektroprivreda Srbije javno preduzeće. Trafo stanica 35/6kv udaljena 100m od zone; Trafo stanica 110/35kv udaljena 200m od zone. Voda-priključak udaljen 1.200m koji trenutno nema kapaciteta - u planu je povećanje kapaciteta; Kanalizacija ne postoji - neophodna izgradnja sopstvene kanalizacione mreže sa prečišćivačem koja bi se povezala sa postojećim kanalom u vlasništvu javnog preduzeća Kolubara koji je udaljen 300 - 500m; Atmosverske vode - u reku Kolubaru na udaljenosti od 500m; Područije zone nije plavno - stogodišnje poplave zaobišle lokaciju; Železnička pruga Beograd - Bar sa industrijskim kolosekom udaljena 200m; Magistralni put M22 (ibarska) udaljen 400m - optički kabl prolazi pored magistrale M22; Pristupne saobraćajnice - od lokacije do uključenja na auto - put Miloš Veliki udaljenost 20km - postoje dva uključenja sa istom udaljenošću.
 
  NAZAD

INDUSTRIJSKA ZONA KUSANJE


Lazarevac (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 215000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
...Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs