Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Proizvodni kompleks Maksim Bg u Ćupriji
Katastarska opština:  Ćuprija

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  80392
Ukupna površina objekata (m²):  7183

Slobodan opis lokacije: 

Proizvodni kompleks se nalazi u industrijskoj zoni Ćuprije, duž regionalnog puta R – 214 koji povezuje Ćupriju sa susednim Paraćinom na jugu i Jagodinom na severozapadu. Lokacija kompleksa je neposredno uz regionalni put, a duž puta prolazi i železnički kolosek.Kompleks se sastoji od četiri hale, stare upravne zgrade, dve portirnice, stare radionice, dva skladišta za gas i montažnog objekta na samom ulazu u kompleks koji služi kao administrativni prostor. Kompleks je ukupne bruto površine 9.489 m2, izgrađen na KP 4987/1 površine 56.397 m2. Hale 1, 2 i 3, kao i ostali objektu u sklopu kompleksa su stariji, građeni 1970tih i 1980tih godina, naknadno renovirani, dok je hala 4 novija izgrađena 2009. godine. Celokupan proizvodni kompleks je ograđen, izgrađene su interne saobraćajnice koje vode do svakog objekta, kao i spoljna rasveta. Kompleks poseduje sopstvenu trafostanicu. Objekti su potpuno infrastrukturno opremljeni: vodovodna, kanalizaciona, elektro mreža, telefonski i internet priključci, unutrašnja i spoljna hidrantska mreža.
 
  NAZAD

Proizvodni kompleks Maksim Bg u Ćupriji


Ćuprija
Pomoravski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 80392
Površina objekata 7183
Broj objekata 10
...
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs