Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  blok 53, GP3
Katastarska opština:  Novi Beograd (Belgrade)

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  21058
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Lokacija je namenjena za privredne i komercijalne sadržaje.Indeks izgrađenosti je 1, a stepen zauzetosi lokacije 50%. Imovinsko pravni odnosi na lokaciji su rešeni i ne postoje objekti za uklanjanje. Lokacija je opremljena potrebnom infrastrukturom.
 
  NAZAD

blok 53, GP3


Novi Beograd (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 21058
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs