Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Vladimirovac - zona 1
Katastarska opština:  Alibunar

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  395429
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Lokacija se nalazi na većem delu parcele 7960. k.o. Vladimirovac i čini radnu zonu na ulazu u naseljeno mesto Vladimirovac iz pravca Pančeva. Lokacija se nalazi neposredno uz državni put IB reda broj 10 Beograd - Vršac - državna granica sa Republikom Rumunijom, kojim je direktno povezana sa Beogradom (38 km), Pančevom (25 km) i Vršcem (35 km). Površina lokacije iznosi oko 40 ha. Lokacija je Prostornim planom opštine Alibunar određena i označena kao radna zona, namenjena za izgradnju najrazličitijih objekata, odnosno kompleksa radnih namena. Dozvoljena je izgradnja poslovnih, proizvodnih, skladišnih objekata, poljoprivrednih, proizvodno-energetskih, uslužnih i objekata snabdevanja, kao i različite kombinacije navedenih namena. Lokacija je delimično infrastrukturno opremljena. Naime, pored toga što se lokacija nalazi uz postojeći državni put (na udaljenosti od oko 400 m), ispred lokacije se proteže postojeća telekomunikaciona mreža i 20 kV elektro mreža.
 
  NAZAD

Vladimirovac - zona 1


Alibunar
Južnobanatski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 395429
Površina objekata 0
Broj objekata 0
...
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs