Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  NAPREDAK A.D u stečaju
Katastarska opština:  Alibunar

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  92613
Ukupna površina objekata (m²):  4120

Slobodan opis lokacije: 

Lokacija obuhvata parcele broj 120 i 122 k.o. Alibunar, i čini radnu zonu u severnom delu naseljenog mesta Alibunar. Lokacija se nalazi u blizini državnih puteva IIA и IIB reda, preko kojih je povezana i na državni put IB reda Beograd - Vršac - državna granica sa Republikom Rumunijom (udaljenost do ovog puta oko 1,5km). Lokacija je udaljena od Beograda oko 48 km, zatim Pančeva oko 35 km i Vršca oko 35 km. Površina lokacije iznosi nešto više od 9 ha. Lokacija je Planom generalne regulacije naseljenog mesta Alibunar određena i označena kao radna zona, namenjena za izgradnju najrazličitijih objekata, odnosno kompleksa radnih namena. Dozvoljena je izgradnja poslovnih, proizvodnih, skladišnih objekata, proizvodno-energetskih, kao i različitih kombinacije navedenih namena. S obzirom da je na ovoj lokaciji bio smeštem poslovni prostor nekadašlje zemljoradničke zadruge, lokacija je potpuno infrastrukturno opremljena. Vodovodna i distributivna gasna mreža, kao i 20 kV elektro mreža, ulaze u unutrašnjost same lokacije, dok se fekalna kanalizacija i telekomunikaciona mreža nalaze u neposrednoj blizini.
 
  NAZAD

NAPREDAK A.D u stečaju


Alibunar
Južnobanatski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 92613
Površina objekata 4120
Broj objekata 9

Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs