Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Obuća Zlatar
Katastarska opština:  Nova Varoš

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  8780
Ukupna površina objekata (m²):  7700

Slobodan opis lokacije: 

Zemljište i objekat. Lokacija se nalazi u centru grada, uz magistralni put M-21.Spratnost- P+3+Pk. Slobodne i zelene površine - min. 20% bez parkinga. Indeks izgradjenosti- maks. 2,2. Tipologija objekta - slobodnostojeći, dvojni, u nizu. Parkiranje na sopstvenoj gradj. parc. - 1 PM/1 stan, 1PM/80m2 BGP poslovanja i trgovine
 
  NAZAD

Obuća Zlatar


Nova Varoš
Zlatiborski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 8780
Površina objekata 7700
Broj objekata 0
Zakup
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs