Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  PROIZVODNI KOMPLEKS ''FRIPAK'' AD. NIŠ
Katastarska opština:  Niš

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  196497
Ukupna površina objekata (m²):  1009240

Slobodan opis lokacije: 

PROIZVODNI KOMPLEKS ''FRIPAK'' AD.NIŠ, nalazi u gradskoj sredini na izlazu iz Niša, sa desne strane regionalnog puta Nis -Leskovac. Lokacija je atraktivna za proizvodne objekte, karakteriše je dobra saobraćajna povezanost i blizina autoputa Niš –Beograd. Kompleks se nalazi u neposrednoj blizini železničke pruge Niš-Skoplje i starog autoputa Niš-Skoplje. Od strane grada Niša ova lokacija označena je kao radna zona Donje Međurovo. Do kompleksa “FRIPAK” se, sa severozapada ,nalazi zemljište i fabrika kompanije “JURA” te je lokaciju veoma atraktivna za investiranje.Kompleks je komunalno opremljen, sa izgrađenim saobraćajnicama i manipulativnim površinama od asfalta. Izgrađena je vodovodna i kanalizaciona mreža sa priključkom na gradsku distributivnu mrežu. Kompleks se napaja električnom energijom sa elektroenergetskog distributivnog sistema, takodje je prikljucen i na P.T.T. mrežu. Postoji kapija za kolski i pešački saobraćaj sa kontrolisanim ulazom i izlazom. U okviru kompleksa sve pesačke i kolske saobraćajnice su uređene. Na kolskim saobraćajnicama i manipulativnoj površini izvedena je f1eksibilna -asfaltna kolovozna konstrukcija za težak saobracaj. Kompletan kompleks je ograđen sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom. Izgrađene su kapije za pesački i kolski saobraćaj. Izgrađena je spoljašnja hidrantska mreža, ozelenjavanje slobodnih površina, izvedeni priključci na vodovodnu i kanalizacionu mrezu. Kompleks se napaja električnom energijom sa elektroenergetskog distributivnog sistema a takođe je priključen i na P.T.T. mrežu.
 
  NAZAD

PROIZVODNI KOMPLEKS ''FRIPAK'' AD. NIŠ


Niš
Nišavski okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 196497
Površina objekata 1009240
Broj objekata 8
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs